Důležité dokumenty

G.F.P., s.r.o. - Informace o pojišťovacím zprostředkovateli podle zákona č. 170/2018 Sb.

Goč Ladislav - G.F.P. - Informace o pojišťovacím zprostředkovateli podle zákona č. 170/2018 Sb.

G.F.P., s.r.o. a Goč Ladislav - G.F.P. - Zásady ochrany osobních údajů

G.F.P., s.r.o. - Další informace podle zákona č. 38/2004 Sb.

Goč Ladislav - G.F.P. - Další informace podle zákona č. 38/2004 Sb.

Osvědčení o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí - G.F.P., s.r.o. - makléř

Osvědčení - pojišťovací agent - G.F.P., s.r.o - agent

Osvědčení - samostatný likvidátor pojistných událostí - G.F.P., s.r.o. - likvidátor

Potvrzení o pojištění

Osvědčení o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí - makléř

Osvědčení - pojišťovací agent

Osvědčení - samostatný likvidátor pojistných událostí

Certificate of Insurance

Osvědčení vyšším kvalifikačním stupni způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele

Potvrzení o absolvování doškolovacího kurzu ve smyslu zákona č.38/2004 Sb. - rok 2015

Potvrzení o absolvování doškolovacího kurzu ve smyslu zákona č.38/2004 Sb. - rok 2010

Potvrzení o absolvování doškolovacího kurzu ve smyslu zákona č.38/2004 Sb. - rok 2018

Potvrzení o pojištění v souladu se zákonem č. 38/2004 Sb.

Potvrzení o pojištění v souladu se zákonem č. 170/2018

Osvědčení o zápisu ochranné známky G.F.P., s.r.o.