Žádost o zaslání aplikace vzdálené správy pojistných událostí MAKSYS, služba klientovi