Důležité dokumenty

G.F.P., s.r.o.

Informace o pojišťovacím zprostředkovateli podle zákona č. 170/2018 Sb.

Zásady ochrany osobních údajů

Potvrzení o pojištění

Reklamační řád

Etický kodex

Návod k ověření pojišťovacího zprostředkovatele

Pravidla řízení střetu zájmů

Pravidla oznamování porušení - Whistleblowing

ESG - Informace o přístupu k udržitelnosti

Informace o finančních službách uzavíraných na dálku

Odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku

Ladislav Goč – G.F.P.

Informace o pojišťovacím zprostředkovateli podle zákona č. 170/2018 Sb.

Zásady ochrany osobních údajů

Potvrzení o pojištění

Reklamační řád

Pravidla řízení střetu zájmů

Jak jsme začínali

G.F.P., s.r.o.

Osvědčení ČNB - pojišťovací makléř

Osvědčení ČNB - pojišťovací agent

Osvědčení ČNB - samostatný likvidátor pojistných událostí

Ladislav Goč - G.P.F.

Osvědčení ČNB - pojišťovací makléř

Osvědčení ČNB - pojišťovací agent

Osvědčení ČNB - samostatný likvidátor pojistných událostí