Výhody spolupráce

Proč je výhodné využít služeb pojišťovacího makléře

Využití služeb pojišťovacího makléře znamená především mít záruku výběru, ke kterému pravděpodobně nedojde, jestliže zákazník sáhne po nabídce jedné pojišťovny. Makléř je zpravidla odměňován pojišťovnou formou provize ze sjednaného pojistného. Na základě svých analytických znalostí vyhledá vhodnou pojišťovnu nebo pojišťovny, jejichž produkty jsou schopny uspokojit daný pojistný zájem. Služby, za které pojišťovna odměňuje makléře formou provize, by jinak musela provést svými vlastními nebo externími silami, jejichž cena by se od makléřské provize jinak nelišila.
  • Bezplatná komplexní služba na nejvyšší odborné úrovni orientovaná na zákazníka
  • Analýza pojistných rizik, provádění auditu pojistných smluv
  • Individuální přístup k zákazníkovi
  • Jistota nezávislosti poskytovatele služby
  • Vytváření konkurenčního prostředí mezi pojistiteli – zefektivnění pojištění ve smyslu vyšší kvalita za nižší cenu
  • Možnost sjednání pojistných produktů a podmínek, které běžně pojistný trh neposkytuje
  • Zkušenosti v oblasti pořádání veřejných obchodních soutěží na výběr pojistitele
  • Zpracování všech dat moderní informační technologií přinášející možnosti okamžitého přehledu o stavu likvidace pojistných událostí, pojistného plnění, statistiky, atd.
  • Bezpečná ochrana poskytovaných informací